Ігор Чечітко

 Наприкінці ХХ століття було розроблено нову систему безпечності сільськогосподарської продукції, що отримала назву EurepGAP (Euro-Retailer Produce Working Group – Європейська робоча група з питань роздрібної торгівлі продуктовими товарами). Поштовхом до її появи стало незадоволення споживачів та торгівельних мереж  існуючими системами оцінки продукції саме за критеріями безпечності. З огляду на значну кількість скарг і побажань, асоціацією європейських супермаркетів і було  ініційовано розробку принципово нової системи. Головною відмінністю від вже існуючих стандартів, була оцінка не кінцевого продукту (а точніше якогось усередненого зразка), а відстеження технології вирощування. Адже якщо вирощування продукції здійснюється з оцінкою можливих ризиків і в межах чітко встановлених технологічних вимог, що виключають будь-яке забруднення продукції, то кінцевий продукт, апріорі, можна вважати безпечним. Тобто, стандарт був побудований на основі концепції «належної сільськогосподарської практики» (GAP – good agricultural practice). Виходячи з цього, і було розроблено контрольні пункти нового стандарту, які охоплюють не тільки процес вирощування, первинну доробку та зберігання продукції. Але й вивчення впливу конкретного виробництва на навколишнє середовище, рівень кваліфікації працівників, умов їх праці, умов відправки продукції покупцю тощо.

Гарантія безпеки, а з іншого боку – достатня демократичність і розумність вимог цієї системи сприяли успішному просуванню її в усі регіони земної кулі. Тому, коли в кінці 2007 року було розроблено нову версію стандарту, він замість EurepGAP, отримав назву – GlobalG.A.P.
У Європі перші сертифіковані господарства з’явилися в 2003 році. З 2004 року це явище стало масовим, а з 2006 року набуло міжнародного характеру. До теперішнього часу цією системою сертифіковані виробники більше 90 країн, а загальна кількість господарств, що мають сертифікат GlobalG.A.P., складає більше 160 тисяч. Таким чином, наразі GlobalG.A.P. є найбільш поширеною системою сертифікації безпечності с.-г. продукції в світі. Важливою перевагою є її широке галузеве застосування. Контрольні пункти стандарту покривають виробництво практично всіх видів сільгосппродукції. Причому, із загального числа сертифікованих на частку рослинницької продукції припадає 74%, продукцію тваринництва 17%, аквакультуру – 9%. GlobalG.A.P. працює практично з будь яким видом с.-г. продукції, що вирощується людиною. Однак перелік його продуктів наразі не включає дикоростучі види чи продукти переробки.

Загальні вимоги

Як вже зазначалося вище, характер роботи стандарту полягає у відстеженні технологічного процесу. Тому першою вимогою даної системи до фермера є детальна реєстрація всіх заходів, що застосовуються в процесі вирощування. Ключовими елементами реєстрації є:

 • Охорона праці та виробнича санітарія
 • Охорона навколишнього середовища
 • Аналіз ризиків виробництва
 • Процедура розгляду скарг
 • Процедури відстеження і повернення продукції
 • Походження і якість насіннєвого матеріалу
 • Придатність ґрунтів для ведення сільськогосподарського виробництва
 • Аналіз ґрунтів і адекватність розробленої системи удобрення
 • Відповідність застосовуваної системи захисту рослин – впровадження інтегрованої системи захисту
 • Стан і коректність проведених заходів зі збирання, доробки та зберігання продукції

Сертифікація GlobalG.A.P. є саме тим інструментом, який на підставі відстеження технології виробництва дозволяє підтвердити або спростувати висновок про безпечність продукції.
Дуже важливо розуміти, що GlobalG.A.P. враховує не тільки хімічне забруднення продукції. Адже у нас прийнято звертати увагу, насамперед, саме на хімічне і радіаційне забруднення. Тим часом майже не приймається до уваги можливість механічного засмічення продукції, а також її мікробіологічне забруднення. Хоча ці ризики є дуже  небезпечними і можуть спричинити серйозні негативні наслідки на здоров’я споживача.

Нині головним рушієм стандарту GlobalG.A.P. є торгівельні мережі, переробні підприємства та підприємства громадського харчування. Оскільки, гарантія безпечності продуктів, що знаходяться на полицях, є одним з головних вимог. Наприклад, у переважної більшості європейських супермаркетів відповідність продукції вимогам GlobalG.A.P., є ключовою умовою. В Україні також представлені деякі підприємства, які є членами GlobalG.A.P. Перш за все, це мережа супермаркетів Метро Кеш енд Кері (підрозділ METRO Group), мережа Billa (підрозділ REWE Group), підприємство МакДональдз Юкрейн Лтд. (McDonald`s Europe).

Ситуація в Україні

Тенденції, що відбуваються в світі, не могли обійти і Україну. Інтеграція до євпропейського ринку, зростання рівня сільськогосподарського виробництва, надвиробництво по окремих позиціях і зростання конкуренції сприяють тому, що вітчизняні виробники с.-г. продукції починають думати, куди і яким чином збувати вирощений урожай. Починаючи з 2005 року, в Україні починає проявлятися інтерес і до теми сертифікації овочів і фруктів за показниками безпеки для споживання. І вже в 2007 році з’явилися перші господарства, які пройшли міжнародний аудит за критеріями безпечності і отримали сертифікати EurepGAP. Незважаючи на те, що це були лише перші господарства – впровадження європейської системи сертифікації в українських умовах було великим кроком вперед. Адже вже у 2007 році було підтверджено саму можливість успішного аудиту сільськогосподарських підприємств в Україні, опрацьовано прив’язку умов місцевого виробництва до світових вимог і в кінці підтверджено реальність впровадження у нас системи GlobalG.A.P

Протягом останніх років у нас відзначається стійке зростання інтересу до сертифікації GlobalG.A.P. практично всіх учасників виробничого процесу: фермерів, вітчизняних і міжнародних торгових мереж, переробних підприємств та, власне, споживачів. На думку ряду експертів та аналітиків, GlobalG.A.P. є ідеальним варіантом, здатним максимально гармонізувати відносини між учасниками ринку.

Чим же сертифікація GlobalG.A.P. реально цікава в Україні?

 • Перш за все, споживач прагне купувати саме безпечну продукцію. Супермаркети розуміють це бажання і, безсумнівно, зацікавлені в закупівлі саме такої продукції.
 • Фермер, що запровадив систему GlobalG.A.P., демонструє відкритість і відповідальність за свою продукцію. Це завжди сприятливо позначається на іміджі і сприяє продукції.
 • Продукція, сертифікована стандартом GlobalG.A.P., є безпечною для споживання. У зв’язку з цим зникає загроза висуненню скарг щодо її недоброякісності.
 • Останні роки показують, що вихід на зовнішні ринки суттєво полегшується, якщо виробник має сертифікат  GlobalG.A.P. Часто питання про наявність даного сертифікату є першим в перемовинах з європейським покупцем.
 • Сертифікована продукція є відмінним сировиною для переробки, оскільки використання безпечної сировини є ключовою умовою отримання доброякісного кінцевого продукту.
 • Сертифікація GlobalG.A.P. виступає в якості важливого елемента довіри, що дозволяє створити надійні відносини між споживачем, фермером, супермаркетом і переробником.

Проблеми, з якими можна зіткнутися в процесі впровадження системи GlobalG.A.P.

 1. Безумовно, найскладнішою темою залишається питання реєстрації пестицидів на окремих культурах. Вимоги GlobalG.A.P. однозначні – пестицид, що застосовується, повинен мати реєстрацію на культурі та не бути забороненим у країні призначення. Але ягідні культури, деякі овочеві, баштанні, кісточкові, в Україні, мають вкрай обмежений перелік пестицидів, використання яких дозволено. Тому, ситуація, що склалася, суттєво знижує експортний потенціал цих культур. Очевидно, галузевим асоціаціям варто лобіювати питання чи то гармонізації реєстру дозволених пестицидів з європейським, чи то спрощення і здешевлення системи реєстрації пестицидів.
 2. В розумінні українського споживача, продукція, що вирощена в дрібноприватному секторі і продається на ринку, є більш безпечною, в порівнянні з тією, що вирощується фермерами і реалізується через супермаркети. Що є, в принципі, невірним. Адже приватник, як і фермер, застосовує мінеральні добрива та пестициди. І тут ризик лежить не у факті застосування хімічних речовин як такому, а скоріше в нормуванні і дотриманні регламентів самого процесу хімічних обробок. Дозування, витрати бакової суміші на гектар, терміни очікування і кліматичні чинники застосування (температура, швидкість вітру, опади) є надзвичайно важливими для ефективності захисних заходів. Оскільки фермер обробляє більші площі в порівнянні з приватником, витрати на засоби захисту рослин у нього набагато вищі. Тому, кожен фермер прагне до зменшення застосування пестицидів і до більш ефективного їх застосування. З іншого боку, за яких умов внесення пестицидів і добрив є більш рівномірним? При використанні ручних обприскувачів (або часто навіть віників) або при використанні професійної техніки?
 3. І фермер, і споживач, як правило, не володіють інформацією про допустимий рівень вмісту залишків пестицидів та інших хімічних речовин в готовій продукції. У більшості країн світу існують санітарні норми по допустимому рівню залишків у вирощеній продукції. Для заспокоєння вітчизняного споживача слід зазначити, що в Україні часто допустимий рівень залишків в продукції є значно нижчим ніж в інших країнах.

Допустимі норми залишків  пестицидів  (в мг/кг).

(офіційні дані)

Культура Діюча речовина Україна ЄС Ізраїль Японія

 

Цибуля Пендиметалін 0,01 0,05 0,1 0,2
Металаксил 0,05 0,5 2 2
Імідаклоприд 0,07 0,1 0,3 0,1
Картопля Імідаклоприд 0,05 0,5 0,5 0,5
Л-цигалотрин 0,01 0,02 0,02 0,04
Яблука Тріадимефон 0,05 0,2 0,5 0,5
Толілфлуанід 0,02 3 0,05 5
Дельтаметрин 0,01 0,2 0,05 0,5
Імідаклоприд 0,07 0,5 0,3 0,5

 1. Досить складним залишається питання утилізації тари з-під добрив і пестицидів. Іноді вона просто спалюється або використовуються в домашньому господарстві. Дана тара повинна утилізовуватися на спеціалізованих підприємствах які мають відповідні ліцензію і обладнання. Спалювання ж цієї тари, чи її переробка на інші вироби категорично заборонені.
  5. Викликає занепокоєння і використання генериків. Часто дані ЗЗР не проходять відповідне очищення та мають шкідливі домішки. А тому, при їх застосуванні зростають ризики хімічного забруднення продукції.

Процес сертифікації

Побудова системи GlobalG.A.P. в окремо взятому господарстві складається з кількох етапів: підготовчого і, власне, інспекції та сертифікації. Необхідно зазначити, що виходячи з вимог GlobalG.A.P., послуги з підготовки і сертифікації, не може надавати одна організація. Тому і підготовчий етап і сертифікація повинні бути чітко розмежовані.
Підготовчий етап також складається з окремих елементів. Під час попереднього аудиту відбувається первинне ознайомлення з господарством. До уваги приймаються спеціалізація, культури які йдуть на сертифікацію, стан машинно-тракторного парку, стан системи охорони праці, відбувається знайомство з головними фахівцями тощо.

Підготовка господарства і впровадження критеріїв відповідності стандарту – є основним етапом побудови системи GlobalG.A.P.. При цьому господарство приводиться у відповідність по всім контрольним критеріям стандарту. Проводиться аналіз виробничих ризиків, впроваджуються процедури відстеження та повернення продукції, системи документообігу, реєстрації технологічних заходів і т.п. Впроваджуються необхідні елементи для визначення рівня залишків пестицидів в продукції і багато іншого.

Після запровадження системи GlobalG.A.P. і приведення господарства у відповідність з усіма  контрольними пунктами стандарту проводиться внутрішній аудит і заповнюється чек-лист стандарту. Паралельно або після цього, до акредитованого органу сертифікації, подається заявка на аудит і узгоджується його дата.  Виробник підписує договір з органом сертифікації  та отримує реєстрацію в системі GlobalG.A.P.

Сам аудит  GlobalG.A.P. триває 4-8 годин. При його проведенні дозволено присутність консультанта, який і на даному етапі має право надати консультаційну допомогу або надати необхідні роз’яснення. У випадку, якщо інспекція проходить без зауважень – фермер протягом 4-6 тижнів отримує сертифікат GlobalG.A.Р. Йому надається паперовий варіант і одночасно на сайті GlobalG.A.P. з’являється електронна версія, ознайомитися з якою може будь-хто. Якщо в результаті інспекції були виявлені невідповідності по ключових пунктів, фермеру надається, при першому аудиті до 3-х місяців днів на їх виправлення, а при повторному – до 28 днів.

Варто зазначити, що GlobalG.A.P. може призначити додаткову позапланову перевірку, метою якої є як контроль за дотриманням  запровадженої системи на виробництві, так і контроль за неупередженістю та сумлінністю інспектора, що проводив сертифікаційний аудит. Тому, враховуйте це та старанно підтримуйте систему GlobalG.A.P.  на своєму підприємстві.

Comments are closed.