Успішне використання кормового сорго в тваринництві обумовлено, насамперед, поглибленим вивченням особливостей хімічного складу кожного гібрида, визначення оптимальних строків заготівлі сировини для приготування кормів та правильного введення  кормів в раціон тварин.

Види кормового сорго

  • Зернове сорго, зерно якого використовується для приготування комбікормів, згодовування птиці та рибі;
  • Зернове сорго силосного напрямку – вегетативна маса якого, разом з волоттями,якнайкраще придатні  для приготування моносилосу;
  • Цукрове сорго, в тому числі, з чоловічою стерильністю та чутливі до фотоперіодизму –безкитицеві гібриди, яке використовуються на зелену масу, приготування силосу, сінажу, трав’яних гранул;
  • Багатоукісне сорго, до якого відносять звичайні сорго-суданкові гібриди та сорго-суданкові гібриди з БМР-характеристиками(низький вміст неперетравлюваних фракцій), – якнайкраще придатні на зелену масу, заготівлю сіна, сінажу, трав’яних гранул, випас.

На основі спільних досліджень ДП «Рейлін» та українських науково-дослідних установ, проведених в 2017 році щодо поживних якостей кормового сорго, надаємо вичерпну характеристику гібридів сорго нової лінійки та рекомендації щодо їх  використання в тваринництві:

Кейто -зерновий гібрид силосного напрямку висотою 180-200 см, що має повноцінну волоть з крупним зерном. Потенціал за врожайністю високопоживної силосної маси сягає 700 ц/га.Придатний для приготування моносилосу, який за поживністю конкурентний з кукурудзяним.Для збереження високої якості та доброї засвоюваності корму, заготівлю силосної  маси починають на початку забарвлення волоті, що відповідає молочно-восковій стиглості зерна в середині волоті. За таких умов вміст сухої речовини в зерні становить 50%, а вціломув рослині – 30%.Зерно, яке набуло воскової чи повної стиглості, гірше засвоюється ВРХ.

Су –гібрид цукрового сорго зі  стеблами середньої товщини та  довгим, темнозеленим листям. Потенціал урожайності зеленої маси становить  800 – 1200 ц/га. Швидко накопичує цукор і вже до середини серпня досягає максимальної цукристості  (до 20 %).Придатний для заготівлі силосу та зеленої маси, приготування трав’яних гранул, тощо.Найвищої поживності силосу досягають у сумісних посівах з кукурудзою. Оптимальні строки заготівлі силосної маси (пожовтіння нижнього листя, вміст сухих речовин 30%) гарантує високу якість та добру засвоюваність корму.

Мохавк – гібрид цукрового сорго. Рослини близько 4 м висотою, які мають  широке, темно-зелене листя багате на протеїни. Має надзвичайно високий потенціал за врожайністю зеленої маси (до 1400 ц/га). Повільно накопичує цукор. Лише в жовтні досягає максимальної цукристості (до 22%), але, при цьому, вихід волоті не впливає на накопичення цукру та не призводить до погіршення якості силосної маси. Збір силосної маси починають після пожовтіння нижньго листя, що відповідає вмісту сухих речовин в зеленій масі близько 30% . В цей час засвоюваність зеленої маси залишається на досить високому рівні. Найвищої поживності силосу досягають у сумісних посівах з кукурудзою. В раціоні дійного стада моносилос з гібриду Мохавк може становити 30-35 % , що забезпечує високу  продуктивністьтварин та високий вміст цукру в молоці.

СС 506 – гібрид цукрового сорго, який з успіхом використовується як в тваринництві, так і в біоенергетиці. Рослини висотою 4 м, які мають високий коефіцієнт кущення та добру облистяність.

Найвищої поживності та засвоюваності силосу досягають у сумісних посівах з кукурудзою. Для збереження продуктивності дійного стада моносилос з СС 506 в раціоні тварин повинен становити не більше 35%. Дотримання оптимальних строків збору силосної маси (пожовтіння нижньго листя, вміст сухих речовин  близько 30%)гарантуює найвищу якість та засвоюваність корму.

Г 1990 – фоточутливий гібрид цукрового сорго висотою  2,5 -3,5 м. Стебло надзвичайно солодке (23 % цукру і більше) та соковите. В наслідок того, що гібрид не викидає волоті, накопичення сухих речовин відбувається до пізньої осені.Силосну масу збирають  восени, перед заморозками. Найвищої поживності  набуває у сумісних посівах з пізніми гібридами кукурудзи. Завдяки високому вмісту цукру та соковитості, добре силосується із сухими пожнивними рештками кукурудзи.

Косо – сорго-суданковий гібрид із  підвищеною здатністю до повторного відростання. Здатен давати 3-4 покоси за вегетацію. Темно-зелене листя має високий вміст протеїнів. Якнайкраще підходить для заготівлі зеленої маси, сіна, сінажу та приготування трав’яних гранул. Найвищої продуктивності досягають за регулярних скошувань. Зволікання зі скошуванням зеленої маси призводить до погіршення якості та засвоюваності корму, затримки у відростанні.

Юте БМР – сорго-суданковий гібрид з БМР-характеристиками. Зелена маса цього гібриду має низький вміст неперетравлюваних фракцій, що сприяє кращому засвоюванню корму тваринами.Якнайкраще підходить для отримання зеленої маси, заготівлі сіна та сінажу. Оптимальні строки скошування (висота 1,5-1,7 м) забезпечують отримання кормів високої якості, сприяють швидкому відростанню та підвищенню стійкості до вилягання. Пізньо-осіннє відростання гібриду – ідеальне місце для випасання худоби.

Амігго – цукровий гібрид сорго переважно промислового використання. Утворює потужну вегетативну масу, ака містить велику кількість клітковини, що обмежує його використання  в тваринництві.

Отже, кормове сорго  вводять в раціон ВРХ в якості  повної чи часткової заміни кукурудзяних кормів.Силос із зернового сорго силосного напрямку гібриду Кейто містить 0,85-0,90 МКО /кг СР (молочних кормових одиниць на кілограм сухої речовини), що повністю задовольняє потребу в них. За меншої кількості МКО в силосі спостерігається зниження виробництва молока. Силос із сорго позитивно впливає на рівень цукру в молоці, збільшуючи цей показник на 5 – 10%.

Сорговий силос із гібридів Г1990, Су, СС 506 та Мохавк доцільно вводити в раціон тварин на рівні 30-35% чи використовувати сорго-кукурудзяний силос. Силос із гібриду Амігго має низький вміс кормових одиниць (менше 0,7) та високий вміст неперетравлюваних фракцій, тому використання його в тваринництві вимагає коректування за поживністю.

Якість соргового силосу  залежить від генетичних особливостей гібриду, системиудобрення, строківзбору врожаю,величини подрібнених часточок та умов зберігання силосу, яке передбачає якісне закладання силосної маси та швидку герметизацію силосної ями.

Щедрих Вам врожаїв!

ДП «Рейлін» – єдина компанія в Україні, яка має повну лінійку кормових гібридів!

 

Кейто Мохавк, СС 506

 

Comments are closed.