Серед постійно оточених відвідувачами Міжнародних днів поля учасників експозицій помітно виділялась експозиція компанії «БТУ-Центр», яка була розміщена практично у самому центрі демонстраційного полігону. І це не дивно, адже компанія «БТУ-Центр» – український виробник мікробних і ферментних препаратів для сільського господарства, топ-продуктами якої є лінійки біоактиваторів, деструкторів стерні, біоінокулянтів, мікродобрив, біофунгіцидів, біоінсектицидів, біоприлипачів, біопрепарати для тваринництва та ін. Компанія щороку вдосконалює якість власних біопрепаратів, проводить лабораторні, лабораторно-польові та науково-виробничі дослідження спільно з науковими установами Національної академії аграрних наук України. Вже 10 років компанія співпрацює з головною науковою установою Міністерства аграрної політики та продовольства України з випробувань сільськогосподарської техніки та технологій – «ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого».

На базі підприємства компанії «БТУ-Центр» фахівцями з понад 30-річним досвідом роботи здійснюється виробництво біопрепаратів, кожен з яких включає ретельно відібрані штами мікроорганізмів. Продукція компанії є якісною та екологічно безпечною, адже дозволена до використання навіть в органічному землеробстві, що підтверджується відповідними сертифікатами компанії «Органік Стандарт».

Редакцію журналу «АгроЕліта» привабив жвавий інтерес відвідувачів до продукції компанії «БТУ-Центр» і вона провела ділову розмову з кандидатом сільськогосподарських наук, агрономом-консультантом, Шморгуном Олександром Васильовичем, який розповів стосовно варіантів дослідних ділянок, презентованих на Міжнародних днях поля 20-22 червня 2018 року.

Вивчення дії мікоризи на ріст і розвиток сільськогосподарських культур в минулому році проводили науковці різних наукових установ. Значна результативність була відмічена на усіх досліджуваних культурах, таких як: соя, кукурудза, пшениця озима та соняшник. У цьому році, з метою розробки обґрунтованих рекомендацій товаровиробникам, продовжуються дослідження з визначення ефективності використання мікоризних препаратів, а також розширюється перелік культур на яких вони застосовуються. Щоб показати ефективність дії мікоризи на кореневій системі кукурудзи та соняшнику порівняно до варіантів без її застосування, Олександром було наглядно продемонстровано довжину та товщину коренів рослин вказаних культур, які суттєво різнилися за своїм розвитком та масою.

На питання стосовно ефективності застосування мікоризних препаратів, Олександр як досвідчений агроном-практик, відповів: «Ефективність мікоризи нам відома, її оцінюють виробники сільськогосподарської продукції. Ми лише допомагаємо товаровиробникам розпізнавати її дію та вчимо розрізняти переваги. Паралельно з цим проводимо відбори проб ґрунту, разом з агрономами організовуємо виїзди на виробничі полігони, розглядаємо мікоризу, її наявність, ефективність дії мікробних препаратів. Лише особисто оцінивши разючі переваги нашої продукції, такі господарства стають постійними нашими клієнтами».

Організувавши дослідні ділянки в с. Дослідницьке, компанія «БТУ-Центр» ставила за мету також показати ефективність застосування мікробних препаратів разом з мінеральними добривами. Якщо ж застосовувати лише мінеральні добрива, зазначив Олександр, то їх ефективність значно нижча, ніж за внесення мінеральних добрив разом з біопрепаратами. Крім того, за рахунок використання мікробних препаратів, підвищується ефективність мінеральних добрив, оскільки покращується доступність рухомих форм фосфору і калію, які наявні в ґрунті.

Програма досліджень з визначення ефективності дії мінеральних добрив і мікробних препаратів під час вирощування пшениці озимої передбачала два варіанти. У першому варіанті мінеральні добрива вносили під оранку, у другому – мінеральні добрива вносили разом з деструктором і ґрунтовим препаратом «Граундфікс». Цей препарат, як показують багаторічні дослідження, характеризується значним підвищенням коефіцієнту використання внесених мінеральних добрив за рахунок дії корисних мікроорганізмів, забезпечуючи позитивний баланс елементів живлення в ґрунті. Так, за результатами аналізу ґрунтових зразків, відібраних з дослідних ділянок на пшениці озимій, кількість сапротрофної мікофлори в ґрунті була значно вищою у варіанті, де вносили біопрепарати.

На таких культурах як соняшник, кукурудза і соя, дія ґрунтових біопрепаратів та мінеральних добрив вивчалася у трьох варіантах:

  1. Контроль (мінеральні добрива);

  2. Мінеральні добрива і внесення під оранку препаратів біодеструктор стерні «Екостерн» та «Граундфікс»;

  3. Мінеральні добрива разом з біодеструктором стерні «Екостерн» та весняне внесення під передпосівну культивацію мікробіологічного добрива «Граундфікс».

На усіх трьох досліджуваних культурах найбільшу ефективність мінеральних добрив було відмічено у варіанті із застосуванням «Екостерну» та «Граундфіксу» під передпосівну культивацію. Крім того, за цього варіанту було відмічено найбільшу кількість сапротрофних мікроорганізмів, зменшення патогенної та токсиноутворювальної мікофлори. Результати агрохімічного аналізу ґрунту також були кращими на вищевказаному варіанті, оскільки кількість рухомих форм фосфору і калію та ступінь їх рухомості характеризувалися вищими показниками.

На таких культурах як: кукурудза, соняшник і соя передбачалося внесення разом з ґрунтовим гербіцидом ще й прилипача – «Липосам», який сприяв утриманню гербіциду у зоні проростання бур’янів, не допускав його промивання у зону коренів рослин, особливо на соняшнику та кукурудзі. І, як результат, страхові гербіциди на соняшнику і кукурудзі не вносили, на відміну від сої. Доречно відмітити, що застосовуючи «Липосам» разом з грунтовими гербіцидами, дякуючи підвищенню їх ефективності, мали можливість зменшувати грошові і матеріальні витрати.

Олександр Шморгун: «Що стосується обробки насіння, то в цьому році наші зусилля спрямовані на вивчення дії нового мікоризного біопрепарату нашої компанії – «Мікофренд». Він забезпечує активне утворення мікоризи та додаткове заселенням кореневої та прикореневої зони рослин сапрофітними ризосферними бактеріями, позитивна дія яких проявляється у виробленні природних антибіотиків, що пригнічують розвиток таких хвороб як: фузаріоз, фітофтороз, альтернаріоз, різноманітних бактеріозів тощо. Крім того, за рахунок збільшення площі поглинання кореневої системи рослин покращується забезпеченість їх збалансованим мінеральним живленням. Таким чином, за рахунок застосування препарату Мікофренд створюється симбіоз гриба, корисних бактерій і рослини, що позитивно впливає на формування її вегетативних та генеративних органів, забезпечує підвищення урожайності.

Так, восени препаратом Мікофренд було оброблено насіння пшениці озимої разом з хімічним протруйником. Весною обробляли насіння кукурудзи, яке уже було оброблене хімічним протруйником оригінатором гібриду». На варіантах, де застосовувався «Мікофренд», нині спостерігається кращий розвиток і збільшення кореневої маси та маси усієї рослини. На рослинах пшениці озимої уже зараз можна побачити переваги від застосування Мікофренду та інших біопрепаратів. На цих варіантах колос на 1 см довший, кількість зерен у колосі до 10 зернин більша, порівняно до контролю (без застосування зазначених препаратів).

Щодо формування кошика соняшнику і кількості бобів на сої, результати будуть дещо пізніше, оскільки соя перебуває у фазі цвітіння, а кошик соняшнику тільки формується і знаходиться у стадії зірочки.

Насіння сої обробляли хімічним протруйником, інокулянтом Різолайн та Мікофрендом. Під час вегетації культури застосовували біопрепарати, такі як «Органік-баланс», мікроелементи Хелпрост і нове органічне добриво «Гуміфренд» на основі гумату калію з вмістом корисних мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму.

Професійний та системний підхід компанії «БТУ-Центр» базується на посиленні діяльності корисної мікрофлори ґрунту, активізації надходження в рослину поживних речовин і підвищення коефіцієнту їх використання (активізації синтезу білків, вуглеводів і вітамінів), підвищенні стійкості рослин до негативних факторів навколишнього середовища, підвищенні врожайності та якості сільськогосподарської продукції навіть у нестабільних умовах зміни клімату.Фахівці компанії розробляють чіткі рекомендації для сільськогосподарських підприємств, які, враховуючи їх, можуть бути ефективними та успішними товаровиробниками продукції рослинництва.

Наталія Негуляєва

IMG_0062 копія IMG_0082 копія IMG_0196 копія IMG_0198 копія

Comments are closed.