Economist Intelligence Unit та Corteva AgriscienceTM, Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont, оголосили результати дослідження Глобального індексу продовольчої безпеки 2018.

Висновки сигналізують про перехід до більш стійких заходів гарантування продовольчої безпеки.

Corteva Agriscience™, Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont, та аналітична агенція The Economist Intelligence Unit (EIU) опублікували результати дослідження Глобального індексу продовольчої безпеки (Global Foods Security Index, GFSI; надалі – Індекс) за 2018 рік. Звіт, який фінансує Corteva Agriscience, пропонує загальну структуру задля розуміння основних причин харчової нестабільності у світі.

Вперше Сінгапур претендує на найвищу позицію в рейтингу Індексу 2018 року. Сінгапур займає провідне місце частково завдяки зростанню ВВП на душу населення майже на 30% з 2012 року, та частково завдяки споживчим витратам на харчування, які становлять 6,9%. Крім збільшення ВВП, у Сінгапурі найнижчі тарифні ставки на імпорт сільськогосподарської продукції серед усіх країн в Індексі.

Критерії рейтингу встановлені шляхом вивчення динаміки харчових систем та наслідків зміни глобального середовища. Індекс в першу чергу досліджує продовольчу безпеку через призму доступності, наявності продуктів харчування та їхньої якості у 113 країнах, в більшості з яких Corteva Agriscience веде свій бізнес.

Згідно з отриманими даними, країни з низьким та середнім рівнем доходів мають найсуттєвіше зростання показників протягом минулого року, що свідчить про перехід до більш ефективних заходів щодо гарантування продовольчої безпеки. Удосконалення сільськогосподарської інфраструктури та збільшення потенціалу задля забезпечення населення, кількість якого все зростає, продуктами харчування розцінюють як позитивні індикатори.

Наслідки для довкілля

У 2017 році Індекс презентував нову категорію оцінювання впливу на довкілля, визнаючи необхідність враховувати збереження ресурсів, адаптацію до кліматичних змін та стале ведення сільського господарства. Використовуючи такі фактори, як зміна температури, вирубка лісів та виснаження водних ресурсів, категорія «Природні ресурси та стійкість» використовується для вимірювання впливу на навколишнє середовище у країнах дослідження Індексу.

Враховуючи категорію «Природні ресурси та стійкість» в Індексі 2018 року, середня оцінка країн із високим рівнем доходу знизилася помітніше, ніж у будь-якій іншій групі доходів.

“Додавання категорії «Природні ресурси та стійкість» дає світовим лідерам ще один спосіб вимірювання продовольчої безпеки, а також пропонує замислитися про те, яким чином наші дії матимуть довгострокові наслідки щодо зміни клімату, – сказав Джеррі Флінт, керівник підрозділу глобальних ініціатив та сталого розвитку Corteva Agriscience. Відслідковуючи потенційні ризики, сільськогосподарські лідери зможуть краще орієнтуватися під час критичних ситуацій. Розуміння того, як кожен із цих факторів взаємодіє один з одним або поводить себе автономно, дозволяє нам мінімізувати ризики та вибудувати більш стійку основу для майбутнього”.

Індекс робить висновок, що глобальна зміна клімату вже додає невизначеності в умови виробництва та розподілу продуктів харчування, створюючи нові та безпрецедентні виклики. Це обтяжує прогнозування, внаслідок чого зростає важливість стійкості у харчових системах.

Зміни рейтингів

Незважаючи на підвищення показників доступності та наявності продуктів харчування у 2018 році, загальна якість та показник безпечності харчових продуктів знизилися, що зумовлено, зокрема, зменшенням диверсифікації дієт та зниженням якості білка. Покращилися існуючі національні дієтичні рекомендації, стратегії харчування та формальні продуктові сектори. Проте, дані показують, що існує потенціал для покращення безпеки та якості продуктів харчування, особливо враховуючи ризики забруднення в рамках глобального ланцюга постачання продовольства.

Другий рік поспіль рейтинг Сполучених Штатів в Індексі знижується. Тримаючи першість з 2012 по 2016 роки, Сполучені Штати тепер знаходяться на третьому місці разом із Великобританією. Падіння у рейтингу відображає більш повільні темпи покращення (85,0 в 2018 році) порівняно з минулими роками, але не зменшує загальний бал країни (84,6 в 2017 році). Показник політичної стабільності в країні зменшується з 2016 року, що перешкоджає досягненню продовольчої безпеки в період між 2016 та 2018 роками. Загроза торговельних бар’єрів може призвести до зростання цін на продукти харчування, що також вплине на позицію в рейтингу.

Рейтинг України

Починаючи з 2014 року, протягом останніх п’яти років позиція України в рейтингу знижується – країна займає 63 місце із загальним показником 55,7. Проте, варто зазначити зростання показників доступності та якості/безпеки продуктів харчування – 73 та 46 місця відповідно.

Згідно з даними Індексу, до основних переваг країни можна віднести відносно невеликий відсоток людей, що перебувають нижче глобального рівня бідності (99,8 бали з максимальних 100). Крім того, сильними сторонами вважаються показники безпеки продуктів харчування (98,4 бала), низький рівень втрат продовольства, помірні тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції, низька волатильність виробництва та наявність програм продовольчої безпеки. До найбільш серйозних проблем експерти віднесли низький рівень ВВП на душу населення, недостатній обсяг фінансування наукових досліджень та новітніх розробок в аграрному секторі, а також ризики політичної нестабільності. Також, українські сільгоспвиробники мають проблеми з доступом до дешевих кредитів.

Більш детальну інформацію Індексу ви можете знайти: http://foodsecurityindex.eiu.com/

Про Corteva Agriscience, Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont

Corteva Agriscience, Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont, має стати публічною незалежною компанією, коли попередньо оголошений процес роз’єднання завершиться до червня 2019 року. Підрозділ поєднує в собі сильні сторони DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection та Dow AgroSciences. Corteva Agriscience™ забезпечує виробників у всьому світі найповнішим портфелем у галузі, в тому числі деякі з найвідоміших брендів у сільському господарстві: Pioneer®, Encirca®, нещодавно представлений Brevant™ Seeds, а також удостоєні нагород продукти захисту рослин, одночасно представляючи ринку нові продукти надійного портфоліо. Більше інформації можна знайти на сайті www.corteva.com.

Прес-реліз

Corteva Agriscience™, Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont

Comments are closed.