Сільськогосподарська революція (еволюція) …

Поширення зеленої революції

Сільськогосподарська революція – поняття, що використовується в науці для періоду змін в аграрному виробництві. Найчастіше застосовується для характеристики тих інституційних і технічних зрушень, які мали місце в сільському господарстві.Це комплексне, багатокомпонентне поняття, яке в узагальненому плані можна трактувати як використання … читати далі

Іван Лукінов – економіст з душею українця

Лукінов Іван

Подвиги вітчизняних вчених у царині сільськогосподарської науки відомі на цілий світ.Серед них є винаходи в галузі селекції, насінництва і технологій. Але в літописі історії України відзначено також економічні сторінки. Їх написав за 50 років наукової діяльності один з найвідоміших вчених-економістів … читати далі

Знаний зоолог в історії України. Михайло Іванов

Іванов МФ

Рідко коли науковця роблять героєм мистецьких творів, а тим більше коли його думки «бороздять» лише хліборобськими полями. Та серед українських видатних персоналій аграрної історії є і такі, що увійшли навіки не лише на сторінки книжок, газет і журналів, а й … читати далі