Пестициди: історичний екскурс та перспективи

Хімічний захист рослин використовується людством вже з 2000 р. до н.е. Першим відомим пестицидом був елементарний сірчаний пил, що використовувався в стародавньому Шумері приблизно 4500 років тому. В Ріґведі (тобто близько 4000 років тому), згадується використання отруйних рослин для боротьби із шкідниками.  До 15-го століття … читати далі

ПОТЕНЦІАЛ РОСЛИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИВЛЕННЯ

У теорії та практиці вирощування сільськогосподарських культур доведено, що досягнення високих рівнів урожайності та якості продукції, найвищої окупності добрив і як наслідок найнижчої собівартості продукції, залежить від оптимізації живлення рослин. Однак управляти цим процесом протягом вегетації не з легких завдань, … читати далі

Контроль земельного банку – суперечливі аспекти

На сьогодні багато експертів говорить про загострення земельного питання. В ньому існує багато аспектів, найскладнішим з яких є юридичний. Саме йому присвятили семінар «Земельний аванпост», що був організований компанією «ОМП» в рамках виставки «АгроКомплекс» 1 листопада 2017 року. Були зроблені … читати далі

Чи бути ринку землі?

Весь рік Україну «лихоманить» питання ринку сільськогосподарських земель. В статті ми не будемо зупинятись на філософських та економічних питаннях доцільності введення ринку, але проаналізуємо реальні передумови зняття мораторію. Так історично склалося в нашій державі, що сільськогосподарські землі мають штучно створений … читати далі

SІDEDRESS – управління вегетацією рослини. Вперше в Україні!

 Світова аграрна наука завжди працювала над удосконаленням технологій вирощування культурних рослин для задоволення людства продовольством. Але в сучасному розумінні сільське господарство – це величезний бізнес, який важко уявити без прибутків. Ці два ключові завдання в умовах глобальних змін клімату потребують … читати далі

Галузь рослинництва: перспективи наступного сезону

поля

Рослинництво України має всі необхідні, історично сформовані передумови для ефективного функціонування та розвитку. Ця галузь може відігравати винятково важливу роль завдяки специфічним властивостям, які виражаються у високій її конкурентоспроможності. Виробництво продукції рослинництва важливе як для задоволення потреб населення у продуктах … читати далі

Як зберегти земельний банк агропідприємства?

зембанк

Ще декілька років тому перепідписання договорів оренди на новий термін полягало в проведенні зборів в момент закінчення договорів, які супроводжували торги, обіцянки, вибір найкращої пропозиції з-поміж конкурентів та підписання договорів. Сьогодні, як правило, перепідписання відбувається за рік, а то і … читати далі

Не бульбою єдиною. Досвід Республіки Білорусь

На головну

Нещодавно відвідав Республіку Білорусь. На цей раз з офіційним візитом за запрошенням приймаючої сторони в рамках IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування організаційно-економічних умов ефективного функціонування АПК», яка проходила на базі Білоруського державного аграрного технічного університету (в кожному кабінеті закладу, до … читати далі

GlobalG.A.P. – сучасний стандарт безпечності сільськогосподарської продукції

Ігор Чечітко  Наприкінці ХХ століття було розроблено нову систему безпечності сільськогосподарської продукції, що отримала назву EurepGAP (Euro-Retailer Produce Working Group – Європейська робоча група з питань роздрібної торгівлі продуктовими товарами). Поштовхом до її появи стало незадоволення споживачів та торгівельних мереж … читати далі

Західний кукурудзяний жук – найнебезпечніший шкідник кукурудзи

Жук 1

На сьогодні аграрії після збору врожаю ранніх зернових і зернобобових культур продовжують слідкувати за вегетацією пізніх зернових і технічних культур. Основною культурою без перебільшень можна назвати кукурудзу, яку висівають на великих площах і дуже часто застосовують у монокультурному вирощуванні. За … читати далі