Точне землеробство — це система управління господ��рством із використанням великого набору даних і високою точністю виконання всіх операцій. Це дозволяє аграрію підвищити рентабельність виробництва шляхом збільшення врожайності та зниження виробничих витрат.

Суть точного землеробства полягає у застосуванні окремого підходу до кожного поля і навіть до конкретної ділянки. Це передбачає диференційовані норми висіву, внесення добрив і ЗЗР, розумний полив та інші засоби для досягнення максимальної продуктивності ділянки.

Для реалізації технологій потрібна відповідна технічна база та вміння персоналу систематизувати й аналізувати велику кількість даних, а головне — бажання підвищувати ефективність роботи.

Точне землеробство не обмежується використанням певної кількості рішень. Це постійний процес підвищення екологічності, рентабельності, продуктивності виробництва.

Чи варто впроваджувати системи точного землеробства в Україні?

Ціни на посівний матеріал, добрива, ЗЗР ростуть. У зв’язку з міграцією спеціалістів у сусідні країни зростають і витрати на заробітну плату, бо потрібно створювати конкурентні умови праці. Це підвищує вартість обробки одного гектара землі.

Додамо до цього зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, а отже  витрати аграріїв ще зростатимуть. А ціни на агропродукцію навпаки падають. Що ж робити?

Щоб згенерувати додатковий прибуток, потрібно раціонально користуватися наявними ресурсами. Системи точного землеробства — саме те, що допоможе це зробити.

Переваги точного землеробства перед традиційним підходом до ведення господарства:

  • зростання врожайності та якості с.-г. продукції;
  • оптимізація використання ресурсів (техніки, земельного банку, персоналу);
  • економічний ефект (економія ТМЦ і зниження кількості машино-годин, людино-годин).

Маючи інформацію щодо агрономічного потенціалу ґрунтів, аграрій зможе зрозуміти, яку кількість добрив потрібно вносити. Показники вологості, температурного режиму, сонячної активності та прогноз погоди з польової метеостанції — дозволять обрати оптимальний термін для внесення добрив. Основне завдання господарства — оптимізувати всі процеси агровиробництва, а також налагодити збір даних та їхній аналіз. Це дозволить заробляти більше, оптимізувавши витрати.

З чого розпочати?

Впровадження технологій точного землеробства починається з використання датчиків точного позиціонування техніки та пристроїв, що використовують у роботі супутниковий сигнал: курсовказівників, підрулювачів, автопілотів.

Діджиталізація господарства починається зі складання електронних карт земельного банку. Географічна прив’язка всіх даних потрібна для зонування полів і складання детальних карт-завдань, моніторингу роботи техніки.

Далі потрібно впроваджувати спеціалізовані платформи для обробки інформації. У них для наочності інформація накладається на базовий шар — електронну карту полів. Так аграрій дізнається про вміст на різних ділянках поля поживних елементів, вологозабезпеченість, наявність шкідників і захворюваність культур.

Карта забур’яненості. Джерело: Hummingbird Technologies

Історичний аналіз урожайності, визначення найбільш продуктивних ділянок поля, вегетаційні індекси – сьогодні для ухвалення рішень аграрій може використовувати інформацію, якої раніше не мав. Тому й змінюються підходи до планування і виконання технологічних операцій з урахуванням даних.

Як інформація допомагає підвищити ефективність?

Датчики, засоби дистанційного моніторингу допомагають аграрію збирати дані зі значних площ полів, формувати завдання для техніки. Датчики роботи техніки — оцінювати якість і коректність виконання операцій.

Також це контроль роботи механізатора — чи витримує він швидкісний режим, чи правильно налаштував техніку? Якість виконання посівних робіт стає відома задовго до появи сходів, з’являється можливість пересіву ділянок, внесення коректив під час виконання робіт.

У разі виникнення проблем з бур’янами, хворобами, чи появи інших несприятливих для росту культур факторів — оперативність отримання інформації дозволяє мінімізувати збитки.

Висока оснащеність технічного парку господарства дозволяє виконувати завдання з підвищеною точністю. Воду, добрива, ЗЗР і десиканти вносять точно, своєчасно та в необхідних для нормального росту та розвитку рослин кількостях. Підвищується рентабельність і екологічність виробництва, досягається максимально можлива продуктивність.

Важливість комплексного підходу

Кожне з рішень точного землеробства підвищує ефективність конкретних технологічних операцій. Однак, щоб сумувати ефект — потрібне комплексне впровадження господарством інноваційних технологій. Моніторинг полів важливо проводити впродовж усього періоду вегетації. Потрібно контролювати стан культур, визначати дефіцит корисних елементів, динаміку розвитку зеленої маси, вологозабезпеченість.

Моніторинг урожайності важливий для підрахунку виносу хімічних елементів із ґрунту та визначення фактичної продуктивності ділянок.

Збір великої кількості даних надає повну інформацію про стан поля, але в той же час ускладнює їхню обробку й аналіз. Для полегшення роботи різні компанії супроводжують свої рішення програмними продуктами для аналізу та трансформації інформації у карти-завдання для техніки.

Зібрані за допомогою дронів дані завантажуються на спеціалізовані платформи для обробки й аналізу. На основі отриманих карт вегетаційних індексів будуються карти-завдання на диференційоване внесення азотних добрив, ЗЗР і десикантів.

Карта-завдання на диференційоване внесення азоту. Джерело: Hummingbird Technologies

Ці карти можна відразу завантажувати на бортові монітори техніки у вигляді shape-файлів. Завдяки цьому, окрім інформації про реальний стан посівів, аграрій отримує практичні рішення щодо розв’язання проблем, які виникли.

На українському ринку вже є кілька компаній, які пропонують комплексні рішення: паспорти полів, журнал операцій, динаміку змін показників. Алгоритми автоматично перетворюють інформацію в графіки та форми звітності. Зручний інтерфейс надає багато варіантів для генерування власних звітів. До того ж, є можливість співставлення різних даних для аналізу ефективності технології, визначення причин низької урожайності тощо.

Залежно від кількості реалізованих у господарстві рішень розробники можуть налаштовувати функціонал системи під клієнта, забезпечувати інтеграцію з іншими програмними продуктами, які використовують у агрокомпанії.

Виробники техніки розширюють функціонал своєї продукції, випускаючи трактори з вбудованою функцією автопілота, сівалки з функцією диференційованого висіву. Тому, купуючи техніку, аграрій уже платить за ці рішення, незалежно від того, чи використовуватиме їх.

Матеріал підготовлено aggeek.net

Comments are closed.