Внесок професора Антона Скороходька у становлення зоогігієнічної науки

Сучасне тваринництво важко уявити без належного рівня наукового забезпечення цієї галузі. До комплексу біологічних наук, що сприяють кількісному та якісному поліпшенню племінних ресурсів країни, належить і зоогігієнічна наука, основне завдання якої полягає у забезпечен��і охорони здоров’я та високої продуктивності сільськогосподарських … читати далі

Академік Володимир Пересипкін – корифей аграрної науки

У технологічних процесах вирощування сільськогосподарських культур одним із ключових місць є захист рослин. Загалом цей напрям роботи як і фітопатологія займають вагому нішу у наукових дослідженнях. Визнаним корифеєм цієї царини є Володимир Федорович Пересипкін. Постать неординарна на полотні практиків селекціонерів, … читати далі

Академічній українській аграрній науці виповнюється 100 років

Практикою доведено, що ефективний і сталий розвиток сільського господарства безпосередньо залежить від рівня його наукового забезпечення та дієвості взаємозв’язків з наукою. Вітчизняний вектор наукового аграрного поступу сконцентровано, насамперед, у Національній академії аграрних наук України, яка сьогодні в тваринництві України формує … читати далі

Досягнення, варті визнання. Науковий дар Кияка Григорія Степановича

Сьогодні середня урожайність більшості сільськогосподарських культур, як порівняти з даними кінця ХХ століття, є надзвичайно високою і недосяжною для більшості формувань того часу. Розвиток технологій, генетики та селекції дозволяє сучасним агрономам-практикам досягати наближеного рівня продуктивного потенціалу рослин. Багато у чому … читати далі

Видатна праця академіка Потьомкіна Миколи Дмитровича у розвитку зоотехнії

У плеяді видатних вчених-зоотехніків, які зробили багато для розвитку зоотехнічної спеціальності, ім’я Миколи Дмитровича Потьомкіна займає почесне місце. Він є видатним вченим-зоотехніком, праці якого визначили розвиток племінного тваринництва у країні, утворили наукові напрями з таких корінних проблем зоотехнії, як конституція … читати далі

Тютюн. Історія найбільш суперечливої та відомої культури

Тютюн у світовій практиці сільськогосподарського виробництва хоч і не є найбільш поширеною культурою, але точно – відомою та суперечливою для споживання населенням. На сьогодні культурний тютюн займає на земній кулі площі приблизно 3,5 млн га. Однак його історія розпочалася дуже … читати далі

Видатний селекціонер українських ячменів – Гаркавий Прокіп Хомич

Хто впровадив культуру озимого ячменю на півдні України, одним із перших використав у селекції ячменю метод гібридизації, теоретично обґрунтував методи добору пар для гібридизації, запровадив у практику метод складних схрещувань?! Усі цівагомі наукові досягнення є результатом роботи видатного вченого в … читати далі

Созінов Олексій Олексійович – перший президент Академії аграрних наук незалежної України

Доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член НАН України, НААН і низки закордонних академій, членові президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Усе це про відомого вченого в галу��і генетики і селекції рослин, агроекології, першого президента Української академії аграрних … читати далі

Вітчизняна зоотехнічна наука її основоположник професор Микола Чирвинський

Невід’ємною частиною ментальності українців любов до обробітку землі, а національної економіки – вирощування рослин та тварин. Тут вирішальну роль відігравала селекційно-генетична робота на племінним ресурсом та зоотехнічна наука загалом, головне призначення якої полягає у розробленні комплексу ефективних заходів із розведення, … читати далі

Культурні рослини: де вони виникли і як поширилися?

Продовження. Початок читайте у № 2(61), 2018.  У минулому номері нами обгрунтовано передумови та відкриті вченими центри походження культурних рослин у світі. Серед видатних вчених, хто чи не вперше дослідив ці питання був російський і радянський вчений-генетик, ботанік, академік Микола … читати далі