Видатний селекціонер українських ячменів – Гаркавий Прокіп Хомич

Хто впровадив культуру озимого ячменю на півдні України, одним із перших використав у селекції ячменю метод гібридизації, теоретично обґрунтував методи добору пар для гібридизації, запровадив у практику метод складних схрещувань?! Усі цівагомі наукові досягнення є результатом роботи видатного вченого в … читати далі

Созінов Олексій Олексійович – перший президент Академії аграрних наук незалежної України

Доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член НАН України, НААН і низки закордонних академій, членові президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Усе це про відомого вченого в галузі генетики і селекції рослин, агроекології, першого президента Української академії аграрних … читати далі

Вітчизняна зоотехнічна наука її основоположник професор Микола Чирвинський

Чирвінський

Невід’ємною частиною ментальності українців любов до обробітку землі, а національної економіки – вирощування рослин та тварин. Тут вирішальну роль відігравала селекційно-генетична робота на племінним ресурсом та зоотехнічна наука загалом, головне призначення якої полягає у розробленні комплексу ефективних заходів із розведення, … читати далі

Культурні рослини: де вони виникли і як поширилися?

Продовження. Початок читайте у № 2(61), 2018.  У минулому номері нами обгрунтовано передумови та відкриті вченими центри походження культурних рослин у світі. Серед видатних вчених, хто чи не вперше дослідив ці питання був російський і радянський вчений-генетик, ботанік, академік Микола … читати далі

Культурні рослини: де вони виникли і як поширилися?

Схема походження рослин

Перехід від збирання плодів древніми людьми до примітивної сільськогосподарської діяльності ознаменувався «прирученням» диких рослин, які існували на той час у природі. Використання місцевого рослинного світу задля отримання продуктів харчування на організованих площах родючого грунту оцінюється вченими по-різному. Проте археологічні знахідки … читати далі

Становлення селекції та її вплив на створення сортів і гібридів у рослинництві

1 Історія гібридів

Селекція – найдешевший, найрезультативніший та екологічно чистий чинник зростання виробництва продукції рослинництва. Однією із функцій селекції є створення нових сортів ігібридів сільськогосподарських рослин для збільшення виробництвата поліпшення якості вирощеної продукції.Впливаючи безпосередньо на підвищення продуктивності сільського господарства, селекція перетворюється на засіб … читати далі

Соломон Франкфурт – учений-агробіолог, який стояв у витоках аграрної науки в Україні

Франкфурт Соломон

Сучасний формат вітчизняної аграрної науки закладений ще у далекому ХІХ столітті, коли активно розвивалися дослідження у царині технологій з обробітку ґрунтів, вирощування культурних рослин та свійських тварин, започатковувалася селекційна справа, проводилося вивчення ґрунтів. Приналежність територій України до різних імперій того … читати далі

Історія безплужного землеробства у житті Івана Овсінського

Овсінський designmig.okis.ru

Сучасне сільськогосподарське виробництво базується на різних технологіях обробітку ґрунту. Порівняно із прийнятими догмами щодо застосування оранки як традиційного способу у Союзі на початку і в середині ХХ століття сьогодні широко розвиваються й інші технології, за допомогою яких аграрії намагаються вирішувати … читати далі

Аграрній бібліотечній справі в Україні 100 років

гол

В українському суспільстві професія хлібороба завжди була у великій шані. За своїм змістом «свята» справа спиралася на багатий досвід предків і клопітку працю. Часи змінилися і сучасного аграрія важко уявити без потужної техніки, інтенсивних технологій. Але усе це набуває особливого … читати далі

Початок епохи механічних жаток. Сайрус Маккормік

Маккормік

Під час еволюції суспільних відносин людина значну увагу приділяла удосконаленню технологіям вирощування культурних рослин. Основна мета – замінити ручну працю механізованими операціями. З розвитком промисловості у ХІХ столітті інженери створювали все більше і кращих агрегатів, які працювали за допомогою коней, … читати далі