Краще вчасно діагностувати, аніж потім лікувати

Пошкодження посівів у зимовий період набуває катастрофічного характеру. Незважаючи на численні дослідження вчених, вагомих зрушень у цьому питанні практично немає. Погодні умови щороку все більш непере��бачувані, тому ситуація вимагає постійного вдосконалення заходів щодо покращення стійкості озимих зернових культур до нестійких … читати далі

Точне землеробство – зниження собівартості та підвищення врожайності

Точне землеробство — це система управління господарством із використанням великого набору даних і високою точністю виконання всіх операцій. Це дозволяє аграрію підвищити рентабельність виробництва шляхом збільшення врожайності та зниження виробничих в��трат. Суть точного землеробства полягає у застосуванні окремого підходу до … читати далі

Умови високоефективного застосування мінеральних добрив

Полюхович М. М., к. с.-г. н., Вега Н. І., к. с.-г. н. (кафедра агрохімії та ґрунтознавства Львівського НАУ) Завдання кожного технологічного прийому вирощування сільськогосподарських культур полягає у створенні максимально сприятливих умов для їхнього росту та розвитку. Проте забезпечити такі умови … читати далі

Організаційні моменти та земельно-майнові питання створення фермерського господарства

Гнатишин Людмила Богданівна, д. е. н., професор кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету Сьогодні фермерство – це доволі ризикована форма приватного агробізнесу, і не лише через вплив природних чинників, а й через загострення конкурентної боротьби з великими сільськогосподарськими … читати далі

Різдвяний стіл як підсумок аграрного року

Сава Андрій доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН З діда-прадіда Україна – одна із потужних аграрних країн. Її сприйняття через призму сільськогосподарського виробництва та гастрономічних національних уподобань сформувало … читати далі

Азот і сірка у живленні озимих культур

Сеник Іван к. с.-г. н., старший науковий співробітник Тернопільської державної сільськогосподарської  дослідної станції Інституту кормів і сільського господарства поділля НААН Серед елементів живлення рослин найважливішими є азот, фосфор, калій та сірка, які називаються макроелементами. Вони відграють вирішальну роль у процесах … читати далі

Вибір гібриду кукурудзи

Вибір гібриду має один із вирішальних впливів на врожайність кукурудзи. Саме тому, вибираючи гібрид кукурудзи, варто враховувати особливості ґрунтово-кліматичної зони вирощування, плановий рівень урожайності, попередники та ресурсне забезпечення господарства, систему обробітку ґрунту, строки та тривалість посіву, поширення та прогноз розвитку … читати далі

Немає головного серед рівних: важливі складові єдиної системи удобрення

Отримати хороший урожай без добрив практично неможливо. Фахівці схиляються до думки, що основна частина успіху залежить від обраного добрива, правильності його внесення та його формуляції. На сьогодні їх з’явилося настільки багато, що вибір для аграріїв стає чи не основною проблемою. … читати далі

Еколого-економічні аспекти технологій органічного виробництва

Наталія Негуляєва, канд. с.-г. наук, с.н.с. Ми продовжуємо знайомити наших читачів з альтернативними способами ведення сільськогосподарської діяльності. Запровадження альтернативного землеробства – це концепція, яка передбачає новий підхід до виробництва продукції рослинництва, сутність якого полягає в етичному ставленні до землі. Метою … читати далі

Особливості мінерального живлення озимих зернових в осінньо-весняний період

Полюхович М. М., к. с.-г. н., доцент, Вега Н. І., к. с.-г. н., ст. викладач (кафедра агрохімії та ґрунтознавства Львівського НАУ)   В останні роки  агровиробники збільшують посівні площі під озимими зерновими колосовими культурами – пшеницею, житом, ячменем. Ці культури … читати далі